מעורבות חברתית קהילתית

תלמידי שכבת י' שותפים בפרויקט "מעורבות חברתית קהילתית". פרויקט זה הינו תרומה לקהילה והוא מופעל על פי הנחיית משרד החינוך. במסגרת תוכנית זו נדרש כל תלמיד להקדיש מזמנו לפעילות במסגרות חברתיות שונות ובתפקידים מגוונים שיש בהם מעורבות ותרומה לחברה וגם אתגר אישי.

מעורבות חברתית מעוגנת בערכי היסוד של בית הספר והתוכנית מבוססת על ההכרה והאמונה כי בית הספר צריך לזמן לתלמידיו שדות התנסות שיאפשרו להם לתרום לחברה. מטרת  התכנית היא לחנך את התלמיד המתבגר לקחת חלק פעיל בחיי החברה, להיות אזרח מעורב, התורם ושייך לקהילה. להדריך את התלמיד לקבל החלטות ערכיות בתחום חובותיו האישיות והחברתיות .

הזכאות לבגרות תותנה ב- 3 שנים (י', יא', י"ב) של מחויבות בקהילה ובחברה. רק עם סיום החובות הנדרשות יוכל התלמיד לקבל את תעודת הבגרות.

בכיתה י' כל חניך יעשה 60 שעות של התנסות מעשית פרטנית  ו-9 שעות התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט במסגרת בית הספר).

בכיתה י"א החניך יעשה 30 שעות התנסות מעשית פרטנית ו-21 שעות התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט במסגרת בית הספר).  בכיתה י"ב כל חניך יעשה 30 שעות (פרויקט)  התנסות מעשית פרטנית או קבוצתית.

כחלק מתהליך יישום התוכנית עוברים התלמידים הכנה מקיפה בשיעורי חינוך חברתי במלר"ת כישורי חיים. במהלכה יושם דגש על חשיבות המעורבות בקהילה והעזרה לזולת וכן על הרווח האישי שיכולים התלמידים להפיק מהתוכנית. כל תקופה יתקיים שיעור עם המחנכים שבו נעקוב אחר התקדמות התוכנית ונלבן קשיים שעולים.

בסוף שנת הלימודים של כיתה ט' תערך לתלמידים חשיפה לחלק ממגוון הפעילויות שניתן  להשתתף בהם.

התלמידים מלווים לאורך כל השנה ע"י האחראי במקום הקולט  וע"י בית הספר כמוסד המחנך. בתום השנה הם ידרשו להגיש עבודה המשקפת את התהליך שעברו. 

חשוב לציין שיש בבית הספר כבר לא מעט חניכים שמעורבים ותורמים במסגרות משמעותיות כמו כנפים של קרמבו, מד"א, כבאות והצלה סיוע למבוגרים ועוד ועוד..

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות