כללי הזכאות לתעודת בגרות

כדי לקבל תעודת בגרות מלאה, על פי הגדרות משרד החינוך, מחוייב כל תלמיד ללמוד:

מקצועות חובה בהיקף  מינימום 21 יח"ל, ולכל היותר 2 מקצועות מורחבים ( 5 יח"ל)  

מקצועות המהווים תנאי לקבלת תעודת 12 שנות לימוד ותעודת בגרות: 

חינוך גופני וחינוך חברתי –  קבלת ציון חיובי בכל מחצית ובסיכום תלת שנתי בי"ב         ביצוע כלל החובות במעורבות חברתית קהילתית.

מקצוע מדעי – לתלמידים שאינם לומדים 2 מקצועות מדעיים בהיקף מורחב (כימיה, פיסיקה, ביולוגיה ומדעי המחשב).  

השכלה כללית- כל תלמיד מחוייב ללמוד 2 מקצועות של השכלה כללית מתוך מגוון שיוצע בבית הספר. 
מקצועות חובה לבגרות- צריך להוסיף מקצוע מורחב ברמה של 5 יח"ל

מקצוע

יח"ל

תנ"ך

2

ספרות

2

לשון עברית והבעה 

2

היסטוריה

2

אזרחות

2

מתמטיקה

3,4,5

אנגלית

3,4,5

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות