האתר החדש של תיכון אזורי מגידו בבניה . עוד קצת ועולים לאוויר...