מטרת על תשע"ט

בית חינוך מגידו המשולב במרחב הביוספרי של
המועצה האזורית מהווה מרכז לימודי, חינוכי חברתי
וערכי על כל באיו.  

קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנות וערכים

חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

קידום שיוויון הזדמנויות ומילוי הפוטנציאל

חיזוק המנהיגות החינוכית

עדכונים יופיעו פה

קישורים מהירים

חטיבה בוגרת

מסלולים ותנאי קבלה
בוגרים מספרים
יום פתוח

קישורים מהירים

חטיבה צעירה

מסלולים ותנאי קבלה
בוגרים מספרים
יום פתוח

קישורים מהירים

פעילות חברתית

מסלולים ותנאי קבלה
בוגרים מספרים
יום פתוח